top of page

Tot de oneindigheid en verder

In deze digitale illustratie visualiseer ik een weergave van de keuzes in het leven en het delicate evenwicht waarin we navigeren. De schaal dient als metafoor voor de keuzes die we tijdens onze levensreis tegenkomen, waarbij het belang van evenwicht wordt benadrukt. Gepositioneerd in de tijdloze setting van een oud Romeins raam, suggereren de beelden het blijvende karakter van deze existentiële overwegingen.

Het raam omlijst een kosmisch uitzicht en symboliseert de enorme mogelijkheden en potentiële trajecten die het leven biedt. De neerwaartse spiraal introduceert een element van introspectie, dat de onzekerheid belichaamt die vaak gepaard gaat met cruciale besluitvormingsmomenten. Deze illustratie is een visuele verkenning van de ingewikkelde relatie tussen de keuzes die we maken en waar we geen controle over hebben.

Dit kunstwerk is een persoonlijke reflectie op een periode in mijn leven waarin ik talloze uiteenlopende paden bewandelde, die elk hun eigen belofte en onzekerheid inhielden.
bottom of page